I morgen, onsdag, avholdes et nytt rentemøte i Norges Bank.Ekspertene er stort sett enige om at sentralbanken denne gangen holder styringsrenten uendret på 2,25 prosent. Sjeføkonom Jan Andreassen i Terra skiller seg ut, ved å holde en knapp på 0,25 prosentpoeng rentekutt.
Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea karakteriserer en renteøkning som "nær utelukket".- Det ville gitt sterkere krone og høyere pengemarkedsrente enn Norges Bank anslo i juni. Betydelig svakere vekstutsikter ute, lavere inflasjon enn ventet og høyere arbeidsledighet tilsier mer forsiktighet i pengepolitikken, ikke strammere pengepolitikk, skriver han i en oppdatering tirsdag.Med uendret rente vil vi ifølge Bruce få stramhet i pengepolitikken omtrent som anslått i juni, mens utviklingen klart tilsier mindre stramme forhold.- Vi tror likevel ikke Norges Bank vil kutte renten. Om en måned skal Norges Bank legge fram ny renteprognose, og de ser nok for seg at den fortsatt vil peke i retning av høyere renter på sikt, fortsetter sjefanalytikeren.Bruce venter at Norges Bank vil summere utviklingen som svakere enn ventet.- Utover det tror vi de vil gi liten veiledning om rentene videre. Vi tror ikke de sier de vurderte noen alternativer til uendret rente. Sannsynligvis skjer det lite i markedet om vi får rett, men vi kan ikke utelukke at uttalelser på pressekonferansen kan skape bevegelser, avslutter han.