- Jeg tar Norges Banks beslutning i dag om å holde styringsrenten uendret på 2,25 prosent til etterretning, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.- Det er stor usikkerhet i internasjonal økonomi, og vekstutsiktene er nedjustert gjennom sommeren. Mange land sliter nå med store budsjettunderskudd og høy statsgjeld, og må stramme inn i budsjettpolitikken de neste årene. Det er betydelig uro i finansmarkedene, og det forventes lave styringsrenter i industrilandene en god stund framover, sier han.- Norge er et lite land med tette økonomiske bånd til resten av verden. Det som skjer ute påvirker også oss. Et høyt kostnadsnivå gjør mange norske eksportrettede virksomheter sårbare for svakere internasjonal vekst, fall i eksportprisene og en sterk krone, sier finansministeren.- Styringsrenten i Norge har vært 2,25 prosent eller lavere siden mars 2009. Det er viktig at husholdninger og bedrifter tar høyde for at renten etter hvert skal opp til et mer normalt nivå når de tar beslutninger om kjøp av bolig eller andre investeringer. Også bankene har et viktig ansvar her, sier finansministeren.- De ulike politikkområdene må virke sammen for en stabil økonomisk utvikling, blant annet for å bygge opp under konkurranseutsatt næringsliv. Regjeringen vil legge fram statsbudsjettet for 2012 den 6. oktober. I lønnsoppgjørene er det viktig at partene støtter opp om den etablerte frontfagsmodellen, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.