Fredag bekreftet palestinernes president Mahmoud Abbas at de vil gå til gå til FNs sikkerhetsråd med krav om fullt medlemskap i FN. Kravet vil bli fremmet 23. september i forbindelse med FNs hovedforsamling.Lørdag ga Norges utenriksminister klart uttrykk for at Norge vil støtte kravet. På sin Facebook-side skrev Støre følgende:«Bare forhandlinger kan løse saker mellom Israel og palestinere, bør snarlig i gang. Men palestinere har rett til å gå til FN. Det vil Norge støtte og vi er rede til å anerkjenne en palestinsk stat.»Støre har tidligere sagt at Norge er en klar støttespiller for palestinernes rett til uavhengighet og en stat. Han har også gjort det klart at Norge mener en løsning for palestinerne må basere seg på forhandlinger med Israel. Støre mener ikke at det palestinske initiativet er i konflikt med en forhandlingslinje.Abbas sa i sin fjernsynstale at palestinernes mål er anerkjennelse av en stat innenfor grensene fra 1967.Israel og USA har begge motsatt seg palestinernes initiativ og argumentert for at en palestinsk stat kun kan opprettes gjennom forhandlinger. Amerikanerne har signalisert at de vil nedlegge veto mot palestinernes forslag i FNs sikkerhetsråd.Israels statsminister Benjamin Netanyahus kontor skrev fredag en uttalelse der det heter at «fred ikke oppnås ved et ensidig framstøt i FN, og ikke ved samarbeid med terrororganisasjonen Hamas. Fred oppnås kun ved direkte forhandlinger med Israel».Selv sier palestinerne at fredssamtaler med Israel er meningsløst så lenge utbyggingen fortsetter i de israelske bosetningene på den okkuperte Vestbredden.Samtalene brøt sammen i fjor da palestinerne trakk seg ut fordi Israel nektet å forlenge en midlertidig stans i byggeaktiviteten i bosetningene. (©NTB)