Boligbyggingen i USA falt til en sesongjustert årstakt på 571.000 enheter i august, melder amerikanske myndigheter.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet en årstakt på 590.000 enheter.Juli-tallene ble nedrevidert fra en årstakt på 604.000 boliger til en årstakt på 601.000 boliger.Antallet nye boligbyggingstillatelser steg til 620.000 enheter, mot reviderte 601.000 enheter i juli. Analytikerne hadde på forhånd spådd 597.000 nye byggetillatelser.