Den europeiske innkjøpsindeksen (Purchasing Management Index) for industrien falt i september til 48,4, vise foreløpige tall.Analytikerne hadde på forhånd ventet en indeks på 48,5.I august endte innkjøpsindeksen på 49,0.Innkjøpsinndeksen for servicesektoren falt til 49,1 i september, mens august-tallene viste en indeks på 51,5.Også her hadde analytikerne spådd en indeks på 51,0.En indeks på over 50 viser tiltagende aktivitetsnivå.