I en tale i Washington lørdag slo han fast at gjeldskrisen og presset mot bankene i Europa er den største trusselen mot verdensøkonomien nå.- Beslutningene om hvordan regionens problemer kan tas tak i på utvetydig vis, kan ikke vente til krisen blir verre, sa Geithner på møtet til Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken.Han ba europeiske regjeringer om å bygge en «brannmur» som kan hindre at problemene sprer seg. Land som fører en sunn økonomisk politikk, må bli sikret finansiering på rimelige vilkår. Og europeiske banker må få tilgang til mer kapital, slik at innskytere og kreditorer får full tillit til dem, sa Geithner.- Trusselen om en flodbølge av mislighold, bankkriser og katastrofal risiko må løftes bort. Hvis ikke, så undergraves all annen innsats, både i Europa og globalt, advarte finansministeren. (©NTB)