Norges Bank har hatt rentemøte i dag, og sentralbanksjef Øystein Olsen.Beslutningen var i stor grad som ventet.Sentralbanken opplyste på pressekonferansen at den .- Det er ingen overraskelse at Norges Bank holder igjen de 2-3 renteøkningene i 2. halvår - som ble spådd i juni. Sentralbanken gir klare indikasjoner på at strategien nå er å holde rentene lave for en lenger periode, grunnet svakere vekst, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets.Samtidig viser han til hvordan Norges Bank understreker usikkerheten.- Usikkerhetsnivået rundt styringsrenten er uvanlig høyt fremover. Hvis pris- og kostnadsveksten stiger og vekstutsiktene forbedrer seg, kan renten bli hevet. Hvis norsk økonomi blir utsatt for nye, store sjokk - med ytterligere svekkelse av utsiktene for vekst og inflasjon - kan styringsrenten bli redusert, skriver sentralbanken.Ifølge Bruce er dette i tråd med Nordeas syn om at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret i lang tid fremover.