Vurderer særlov om erstatning til terrorofre

Regjeringen ser sammen med Stortinget på muligheten for en særlov for erstatning til ofrene for terroren 22. juli, opplyser justisminister Knut Storberget (Ap).

Skadede blir tatt hånd om etter terrorbomben ved regjeringskvartalet 22. juli 2011 - Foto: Scanpix
Politikk
Storberget kommenterte spørsmålet da han tirsdag ble overrakt utredningen om standardisert personskadeerstatning av utvalgets leder, professor Bjarte Askeland.- Det vi har tenkt å gjøre, er å ha en dialog med Stortinget nå og se på muligheten for særlov. Det er ikke noe regjeringen kan beslutte at vi skal ha, men vi utelukker det ikke, sa Storberget.Regjeringen vil komme med bevilgninger til de konkrete utbetalingene av erstatninger til ofrene for terroren i regjeringskvartalet og på Utøya, pluss sørge for ekstra penger for at selve utbetalingsprosessen skal gå så raskt som mulig.Storberget ville imidlertid ikke binde seg til noe konkret når det gjelder maksimumsbeløpet for voldsoffererstatning. Han vil heller ikke si klart ja eller nei til om maksimumsbeløpet skal heves.- Vi må være klar over en ting der, for det er jo andre mennesker også som har krevet voldsoffererstatning før, og som vil gjøre det framover, uavhengig av 22. juli. Slik at når vi vurderer spørsmålet om voldsoffererstatningens tak, så ønsker jeg å gjøre det i bredere perspektiv, selv om hendelsen 22. juli var så ekstrem at den vil kunne foranledige gjennomgang av taket på voldsoffererstatningen, understreket justisministeren.