Enden er nær for Bispelokket

Fredag stenger landets største trafikkmaskin Bispelokket i Bjørvika. Til uka starter rivingen av den karakteristiske rundkjøringen, som har vært Oslos trafikale sentrum i bortimot 45 år.

Foto: Scanpix
Politikk

I snitt er omkring 40.000 kjøretøy innom rundkjøringen hvert døgn. Vegvesenet har planlagt å rive Bispelokket siden 1998, og mandag skjer det. Trafikkmaskinen stenges før helgen, og trafikantene må legge fra seg gamle vaner.- Før arbeidene med de nye bygatene i Bjørvika kan starte opp, må Bispelokket rives. Å opprettholde trafikkflyten mens rivingen pågår er svært komplisert og innebærer store endringer i kjøremønsteret, sier sjefingeniør Geir Sorte i Statens vegvesen.Foruten stengingen av rundkjøringen innebærer det nye kjøremønsteret at Nylandsveien snevres inn til ett kjørefelt i begge retninger. En ny rundkjøring i den gamle E18-traseen mellom Oslo S og Operaen tas i bruk, og slik vil kjøreruten være fram til januar eller februar neste år.Mens rivingen forberedes kommende helg, vil imidlertid både Bispelokket, gamle E18 under Bispelokket og Nylandsveien være stengt.Før Bjørvikatunnelen ble ferdig i fjor, passerte 120.000 bilister i døgnet E18 og E6 gjennom Bispelokket på tre plan. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv