Ap vil ikke snu om vikarer

Press fra fagbevegelsen får ikke Arbeiderpartiet til å endre syn på vikarbyrådirektivet.

Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talskvinne Anette Trettebergstuen. Foto: Scanpix
Politikk

- Vi har tatt vår beslutning. Saken er nå til behandling hos regjeringen, sier Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talskvinne Anette Trettebergstuen til NTB.Aps stortingsgruppe gikk onsdag inn for å innlemme det omstridte EU-direktivet i norsk lovgiving. Beslutningen ble fattet på tvers av klare råd fra en rekke LO-forbund og mot stemmene til et mindretall av Aps representanter.- Vi beklager at Arbeiderpartiet ikke vil følge rådet vårt. Vi er usikre og urolige for hvilke begrensninger vi både kan beholde og innføre dersom vi sier ja til direktivet, sier nestleder Anders Skattkjær i Fellesforbundet.Aps regjeringspartnere Sp og SV er skeptiske til direktivet, men bare SV har fattet vedtak om at Norge bør ta i bruk reservasjonsretten som EØS-avtalen gir rom for.Dersom Arbeiderpartiet vinner fram med sitt syn i regjeringen, skal saken til EØS-komiteen i Brussel før det kommer en proposisjon fra Utenriksdepartementet til Stortinget. Den opprinnelige innlemmelsesfristen var satt til 5. desember, men den ryker. Sannsynligvis vil ikke direktivet bli del av norsk lovgiving før et godt stykke utpå vinteren. (©NTB)mats.ronning@ntb.no