Avgjørende uke for EU-samarbeidet

Europa går inn i en avgjørende uke, der hele EU-prosjektet blir satt på en ny, hard prøve. Utfallet er usikkert.

Nicolas Sarkozy og Angela Merkel – Foto: AP

- Denne uken står den stabile euroens framtid og muligheten for økonomisk oppgang i Europa på spill, sier EUs økonomikommissær Olli Rehn.Mandag møtes Merkel og Frankrikes president Nicolas Sarkozy nok en gang for å diskutere seg fram til et felles ståsted for å kunne takle den tiltakende krisen i EU-samarbeidet.Og nå har det hele blitt mer konkret. Etter at både Merkel og Sarkozy har tatt til orde for en traktatendring, møtes de for å forberede toppmøtet i Brussel senere i uken. Håpet er å få de andre EU-lederne med på en rask endring for å bane veien for en budsjettunion mellom eurolandene.Merkel og Sarkozy har støtte fra USA, som blir en stadig mer utålmodig tilskuer til den europeiske krisen. Tirsdag kommer finansminister Timothy Geithner til Europa for å understreke at også USA har stor interesse av at de europeiske lederne raskt finner en løsning.Løsningen innebærer en større samordning av de 17 landenes budsjetter, et viktig instrument for å skape økonomisk stabilitet. Kun eurolandene kan være med, de øvrige ti EU-landene vil bli plassert på utsiden.Men alle hindre er langt fra passert. For det første er Merkel og Sarkozy - eller «Merkozy» som de omtales som - ikke enige om hvordan kontrollen med eurolandenes budsjetter skal gjennomføres. Merkel vil ha mer makt til EU-kommisjonen, en løsning som aldri har falt i god jord i Paris, som ønsker at medlemslandene skal ha siste ord.For det andre kommer det sterke advarsler fra de andre EU-landene om å presse fram en traktatendring. Motstanden er størst i Nederland, Irland og Storbritannia. Men britenes statsminister David Cameron har sagt at han ikke vil motsette seg en endring som kun påvirker eurolandene.Dersom EU-lederne kan enes politisk om traktmessige endringer som fører til større integrasjon i eurosonen, kan dette bane veien for en mer aktiv rolle for Den europeiske sentralbanken (ECB) i arbeidet med å få kontroll med gjelden i Italia, Spania og Hellas. (©NTB