De neste to store problemene

Når problemene i Europa er løst gjenstår fremdeles to store problemer. Men de er kanskje også minst like store som gjeldsproblemene i Europa.

Foto: AP
Politikk

Rådgiver Glenn Shadrake hos William O'Neil + Company, Los Angeles, er meget kritisk til forsøkene på å løse gjeldsproblemene i Europa, men forutsatt at de blir løst ser han fremdeles to store utfordringer.Han frykter at utfordringene i Kina og USA kan velte hele verdensøkonomien.Shadrake & co gir investeringsråd til 350 store institusjonelle kunder og et i et notat til disse skriver han blant annet Kina allerede kan være i resesjon, sette fra et "gateplan".- Masserte inflasjonstall kan gi inntrykk av 7 - 8 prosent vekst, mens den virkelige veksten kanskje bare er 3 - 4 prosent. Det er ikke nok for et Kina der befolkningen i byene eksploderer, skriver han.Han viser til at Kina forsøkte å unngå resesjon i 2008, ved å instruere bankene til massive utlån til store prosjekter innenlands. Alt fra boligbygging til infrastruktur. Utlån sett i forhold til BNP var rundt 3 ganger den amerikanske redningspakken.Shadrake viser til at mye gikk til ulønnsomme prosjekter og at resultatet var høy inflasjon, økte lønninger, flere konkurser og nå en tilbakegang i veksttaken.- Kineserne vil trolig kutte renten og lette på sikkerhetskravet til bankene, men de underliggende problemene er ikke løst, skriver han.Den andre store utfordringen ligger i USA. Den galloperende gjelden er fremdeles et uløst problem. han visder til at Kongressen raskt må bli enig om store kostnadskutt for å få situasjonen under kontroll.Han tror at USA har et par år på seg til å løse utfordringen, og håper at han ikke tar feil.