Domstol: Det er lov å bryte miljøfartsgrensen

Borgarting lagmannsrett slår i en dom fast at det er lov å bryte miljøfartsgrensen.

Foto: Scanpix

Retten har behandlet en sak som handler om en 35 år gammel mann som ble tatt for å ha kjørt i 100 kilometer i timen på Ringveien i Oslo. Veien var merket med miljøfartsgrense på 60 kilometer i timen.I tingretten ble mannen i 2008 dømt til fengselsstraff for dette og en rekke andre brudd på veitrafikkloven, og han ble fratatt førerkortet i 16 måneder.Men lagmannsretten mener at det er «tvilsomt om såkalt miljøfartsgrense er hjemlet i veitrafikkloven», skriver Dagbladet.Mannen ble derfor dømt til å betale en bot kun for den del av fartsovertredelsen som overskred den opprinnelige lovlige fartsgrensen på 80 kilometer i timen. Dermed unngikk han å miste lappen.- Nå vil nok alle som måtte ha mistet førerkortet eller være bøtelagt for kjøring over de såkalte miljøfartsgrensene i Oslo, ha krav på å få tilbake pengene og lappen, sier 35-åringens forsvarer John Christian Elden.Han mener det eneste riktige nå er at Vegvesenet fjerner skiltene som viser miljøfartsgrenser.I forrige måned uttalte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til Nettavisen at miljøfartsgrenser har kommet for å bli. Departementet jobber med å bringe klarhet i regelverket for å rydde vekk uklarheter en gang for alle, sa hun.Fagsjef for lokal luftkvalitet i Astma- og Allergiforbundet, Britt Ann K. Høiskar, mener at myndighetene nå må vurdere å endre loven slik at miljøfartsgrensen må følges. (©NTB)innenriks.vaktsjef@ntb.no