Korrupsjonsanklaget statsråd går i Brasil

Brasils arbeidsminister Carlos Lupi går av etter korrupsjonsanklager.

Carlos Lupi. Foto: Reuters

Lupi blir dermed den sjette statsråden som forlater president Dilma Rousseffs elleve måneder gamle regjering etter korrupsjonsanklager.Det brasilianske tidsskriftet Veja skrev i november at Carlos Lupi hadde forlangt betaling under bordet fra veldedige organisasjoner for gi dem statsstøtte.Lupi skal også ha belønnet organisasjoner med tilknytning til sitt eget parti, Det brasilianske arbeiderpartiet (PDT), og han ble belønnet med gratis flyreiser fra en organisasjon som hadde mottatt støtte fra hans departement.Den brasilianske arbeidsministeren nektet offentlig for å kjenne lederen av denne organisasjonen, men fjernsynsbilder viste dem sammen på flere tilstelninger.Lupi nekter for å ha gjort noe galt og hevdet at det måtte en kule til for å få ham til å forlate statsrådsposten.Noen kule kom ikke, men derimot en knusende kjennelse fra presidentens etikkomité som anbefalte at han ble sparket. Kort tid etter valgte han å leve sin avskjedssøknad.