Legeforeningen frykter kreftlegemangel om få år

Stadig flere får kreft mens den gjennomsnittlige alderen på kreftspesialister er høy. Det nødvendiggjør et krafttak for å få utdannet flere kreftspesialister, mener Legeforeningen.

Foto: Scanpix

Ifølge Onkologisk forening må det i løpet av de neste ti årene utdannes mellom 250 og 300 kreftleger for å holde tritt med pasientenes behov. Foreningen mener det er mulig å oppnå et så høyt antall ved å øke antall utdanningsstillinger ved flere av regionsykehusene, og ved å sy sammen utdanningspakker mellom regionsykehus og andre sykehus som behandler kreftpasienter.Helsevesenets mål er at behandling skal igangsettes innen 20 dager etter henvisning. Det legger stort press på kreftlegene i dag.- Kreftmiljøene har lenge vært bekymret for at det utdannes for få onkologer. Mange avdelinger forteller allerede om stram bemanning. Systemet er slik at sykehusene må søke om hjemler, og det er vanskelig å få nye stillinger fordi legedekningen på sykehus skal være like god over hele landet, sier Legeforeningens president Hege Gjessing til Aftenposten.Hun mener at dette systemet bør oppheves. Det begrenser nemlig mulighetene til å skaffe spesialister som man trenger, mener hun.Norge har i dag 238 kreftspesialister. Gjennomsnittsalderen er 50,9 år for menn og 48,2 år for kvinner. Leger bruker minimum fem år på å utdanne seg som onkologer. (©NTB)