NHO tror arbeidsmiljøloven må endres

NHO mener det kan bli nødvendig å skrive om arbeidsmiljøloven dersom vikarbyrådirektivet innføres i Norge.

Foto: Scanpix

- Loven må sannsynligvis endres dersom direktivet blir del av norsk lovgiving, sier NHO-advokat Henrik Munthe til NTB.Onsdag gikk et flertall i Arbeiderpartiets stortingsgruppe inn for å si ja til det omstridte EU-direktivet, til protester fra SV og en rekke tunge LO-forbund.Frykten for at arbeidsmiljøloven må skrives om, er en vesentlig grunn til motstanden i fagbevegelsen.Truer med streik I NHOs høringsuttalelse fra i fjor vises det til lovtekstens paragraf 14-12, som setter klare begrensninger for bruken av vikarer og midlertidige ansatte fra bemanningsbyråer.«Arbeidsmiljøloven §14-12 kan neppe opprettholdes ved implementering av bemanningsbyrådirektivet», heter det i høringsuttalelsen.NHO anser det ikke som negativt om arbeidsmiljøloven mykes opp når det gjelder bruken av vikarer fra bemanningsbyråer. I fagbevegelsen har mange et ganske annet syn.Mandag samles Fagforbundet, Fellesforbundet, Arbeidsmandsforbundet og flere andre LO-forbund for å markere sin motstand mot vikarbyrådirektivet utenfor Stortinget.