Norsk overskudd på 372,5 milliarder

Overskuddet i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond jekkes opp med 33 milliarder kroner.

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap). Foto: Morten Holm / Scanpix

Finansdepartementet har i dag lagt fram proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet 2011. Det blir gjort rede for vedtatte og foreslåtte endringer i statsbudsjettet gjennom året og for endringer i anslagene for skatter og avgifter.Overskuddet i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond anslås nå til 372,5 milliarder kroner, mot 339,4 milliarder kroner i Nasjonalbudsjettet.Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2011 anslås nå til 99 milliarder kroner, som er en reduksjon på 9,8 milliarder kroner sammenliknet med anslaget i Nasjonalbudsjettet 2012.Den anslåtte bruken av oljeinntekter i 2011 ligger 24,3 milliarder kroner under 4-prosentbanen av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året. Samtidig er det oljekorrigerte underskuddet redusert med 22 milliarder kroner, til 84,2 milliarder kroner.Endringene i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2011 reduserte det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet fra 128,1 milliarder kroner til 112,9 milliarder kroner. Anslaget for skatter og avgifter fra fastlandsøkonomien ble oppjustert med 13 milliarder kroner etter justering for virkningen av konjunkturutviklingen (strukturelle skatter). Anslaget for øvrige poster styrket budsjettet med netto 2,2 milliarder kroner, i hovedsak som følge av økte utbytteinntekter.I Nasjonalbudsjettet 2012 ble anslaget for det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2011 satt ned til 108,8 milliarder kroner. Anslaget for strukturelle skatter ble oppjustert med drøyt 4 milliarder kroner.Her finner du hele meldingen