Økt risiko for Hellas, Italia og Spania

Credit default swaps for Hellas, Italia og Spania stiger mest torsdag. Hellas setter ny rekord.

AP Photo

Credit default swaps for Hellas stiger torsdag hele 5,4 prosent, tilsvarende 528,4 basispunkter, til 10.335,71. Det er den høyeste noteringen noensinne. Sannsynligheten for mislighold ligger, i følge CMA Datavision, på 94,2 prosent.Det er også oppgang i swaps for Italia og Spania, og de tre landene topper torsdag listen over størst økning i premien for å forsikre seg mot tap som følge av mislighold eller kursfall.For Italia er oppgangen, i følge CMA Datavision, på 4,5 prosent, til 482,5 basispunkter. For Spania er oppgang på 4,4 prosent til 389,55 basispunkter.