Opphever ikke taushetsplikt i Breivik-rapport

Oslo tingrett kommer ikke til å oppheve taushetsplikten i rapporten om Anders Behring Breiviks mentale helse, opplyser tingrettsdommer Nina Opsahl.

Anders Behring Brevik. Foto: Scanpix

Tingretten anser det som uaktuelt å oppheve taushetsplikten, forteller hun til Aftenposten.- Det er ikke forelagt noe ønske fra noen av partene om å oppheve taushetsplikten, og det er heller ikke noe som har vært diskutert, sier hun.Tingretten har heller ikke tatt opp offentliggjøring av rapporten som tema, nettopp på grunn av taushetsplikten.Rapporten ansees som et straffesaksdokument og er derfor unntatt offentlighet og taushetsbelagt. De to sakkyndige som har skrevet rapporten, rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim, får derfor heller ikke uttale seg eller forsvare seg mot kritikken som er kommet mot vurderingene de har gjort.Rapporten ble forrige tirsdag overlevert Opsahl. Den er nå sendt videre til Den rettsmedisinske kommisjon, der den skal vurderes av en psykiatrisk gruppe som består av sju personer. Vurderingene fra kommisjonen vil foreligge før jul, ifølge avisen. Da vil det foreligge en egen erklæring der kommisjonen enten sier at rapporten er godkjent, eller hvor de ber om at punkter må utdypes eller vurderes grundigere. (©NTB)