Positive til landbruksmeldingen

Senterpartiets fylkesledere er fornøyde med hovedinnholdet i regjeringens landbruksmelding.

Foto: Scanpix

Alle de 17 av de 19 fylkeslederne som har svart på en ringerunde gjennomført av Nationen i helgen, svarer at de er fornøyde eller svært fornøyde med hovedinnholdet i meldingen. De er spesielt glade for at økt matproduksjon blir gjort til et overordnet mål i meldingen, og at regjeringen vil opprettholde selvforsyningsgraden på dagens nivå.Fylkeslederne ser også på det som positivt at distriktsprofilen skal styrkes, men de medgir at de gjerne skulle ha sett at meldingen var mer offensiv og tydeligere på enkelte punkter, særlig når det gjelder inntektsformuleringene.Flere av fylkeslederne sier det er viktig at meldingen vil forplikte mange politiske partier framover, og at ingen andre sammensetninger på Stortinget ville ha hatt mer ambisiøse mål.