PST foreslår dramatiske endringer

Advokat mener PST foreslår langt mer dramatiske endringer enn det PST har gitt inntrykk av.

Janne Kristiansen - Foto: Scanpix

Politiets sikkerhetstjenestes (PST) foreslåtte endringer av den norske terrorlovgivningen er langt mer dramatisk enn det som til nå er kjent. Det mener Den internasjonale juristkommisjonen i Norge.Advokat Jon Wessel-Aas i Den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling mener at forslaget til endringer som PST offentliggjorde deler av på fredag, er langt mer omfattende enn det PST har gitt inntrykk av.- Det mest dramatiske er for det første alle forslagene til kriminalisering av forskjellige handlinger eller oppførsel som skal kunne ramme forberedelser til vold eller terror, sier Wessel-Aas til NRK.Han peker på at PST også blant annet foreslår å kriminalisere besittelse av en rekke typer gjenstander som avbitertenger, gummihansker, overaller og balaklaver.- Altså ikke bare sprengstoff og våpen som folk kan tenke seg til selv, men helt alminnelige gjenstander så lenge PST mener at besittelsen av disse kan være tenkt å brukes til terror, sier han.Han mener den reelle konsekvensen av å imøtekomme forslagene fra PST er at overvåkingshjemlene til PST samtidig vil bli utvidet fordi besittelsen av slike gjenstander blir kriminalisert.- Poenget er, og det innrømmer PST selv, at vi snakker om å kriminalisere bruk av gjenstander som kan være helt lovlige å ha i sin besittelse, understreker advokat Wessel-Aas. (©NTB)