Riksrevisjonen: Dette er svak økonomistyring

Riksrevisjonen har funnet svakheter i økonomistyringen av atomsikkerhetssamarbeidet mellom Norge og Russland.

Riksrevisor Jørgen Kosmo. Foto: Berit Roald / Scanpix .

Undersøkelser Riksrevisjonen har gjort viser manglende regnskapsdokumentasjon både på russisk og norsk side. Utenriksdepartementet stiller ikke krav til hvordan prosjektene skal gjennomføres for å forebygge og avdekke korrupsjon.- Dette medfører risiko for at misligheter ikke forebygges eller avdekkes, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.Han mener det er viktig at Utenriksdepartementet følger opp at kontraktene som inngås mellom norske og russiske prosjektledere, for å sikre effektiv bruk av og kontroll med norske midler.Riksrevisjonen har gjort en parallellrevisjon sammen med den russiske riksrevisjonen. Den viser at i all hovedsak er prosjektene for sikring av radioaktivt avfall og brukt kjernebrensel i Nordvest-Russland gjennomført i tråd med de kontraktene som er inngått mellom Norge og Russland. (©NTB)