Uværet Berit ødela for 275 millioner

Uværet Berit som herjet norskekysten i slutten av november, gjorde skade for om lag 275 millioner kroner.

Foto: Berit Roald / Scanpix Roald, Berit

- Naturskadeerstatningene etter uværet Berit anslås nå til om lag 275 millioner kroner. Skadeomfanget er størst i Nordland, opplyser kommunikasjonssjef Tonje Westby i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).I Nordland alene anslås erstatningene å komme opp i 156,6 millioner kroner. I Nord-Trøndelag gjorde Berit skade for 29,4 millioner, mens erstatningene i Sør-Trøndelag trolig blir på 17,5 millioner, ifølge FNOs anslag.Det er FNO som administrerer Norsk Naturskadepool, hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer. Selv om FNO kommer med et anslag, er det for tidlig å fastslå hva det endelige erstatningsbeløpet blir etter uværet. Antall skademeldinger ender trolig på rundt 2.500.Takseringsarbeidet pågår for fullt, og skademeldinger kommer fortsatt inn til skadeforsikringsselskapene, opplyser organisasjonen.