Trygve Hegnar: - For en tosk

Finansavisens redaktør Trygve Hegnar skriver på lederplass om bråk og debatt, skumle fremmedord og en professor på ville veier.

Publisert 8. jan. 2012 kl. 00.01
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 14.47
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 528 ord
Trygve Hegnar. Foto: Scanpix

Følgende leder, skrevet av Finansavisens redaktør Trygve Hegnar, stod på trykk i Finansavisen onsdag 5. januar.Spørsmålet om antall kommuner vi skal ha i Norge, kan for mange bli oppfattet som et stort gjesp. Rett nok mener visstnok halve befolkningen at vi har for mange kommuner, men det er, stort sett, de berørte i små kommuner som risikerer å bli radert ut, som lager bråk og debatt.Likevel har NHO satt kommunestrukturen på dagsorden under årets NHO-konferansen som har den noe trøtte betegnelsen «Alle gode krefter.»NHO mener vi bør satse mer på det gode samspill mellom offentlig og privat sektor, og da blir større og bedre kommuner en del av bildet.Små eller mellomstore kommuner som blir slått sammen, vil trolig kunne gi bedre tilbud innen alt fra helse- og omsorgstjenester til bibliotekstilbud og idrettsanlegg, samt få ned forvaltningskostnadene (ett rådhus!).Men en professor ved Høyskolen i Hedmark, Stein Østre, har helt andre svar når det gjelder kommunesammenslåinger. Han mener å vite at større kommuner verken gir utgiftsbesparelser eller bedre kommunale tjenester. Derimot hevder professoren at iveren for større kommuner ene og alene skyldes interessen fra NHOs side om å få mer konkurranseutsetning. Her bruker professoren bevisst uttrykket «såkalt» konkurranseutsettelse, fordi han ikke tror det blir mer konkurranse av at private må konkurrere med kommunene om renhold, omsorgstjenester og medisinske tjenester.Professor Stein Østre har nemlig lest om noe skummelt som heter oligopoler, og med oligopoler blir det angivelig ikke konkurranse. Det er fordi disse underleverandørene «gjerne er et fåtall internasjonalt eide selskaper,» og da skjer det en overgang fra offentlig egenproduksjon «til bruk av et lite antall markedsdominerende firma (oligopol).»Professoren har altså fått med seg at oligopol betyr få aktører, men i vår lærebok i økonomi sto det ikke noe om at disse oligopolistene ikke kunne konkurrere på harde livet. Men professor Østre kom kanskje bare til innledningskapitlene?Helt vilt blir det imidlertid når professor Østre hevder at NHO ønsker færre kommuner, som gir mer bruk av private underleverandører, fordi «NHO ønsker seg flere medlemmer med flere ansatte. Derved øker NHOs inntekter, som igjen gir grunnlag for økte lønninger for NHO-direktørene.»Studentene ved Høyskolen i Hedmark (Rena) må altså lytte til en professor som tror NHO-sjefen John G. Bernander ønsker seg færre kommuner for å få høyere lønn. For en tosk.Det ligger i sakens natur at et flertall av befolkningen er imot tvangssammenslutninger, men det er altså et flertall som ønsker færre kommuner, og når Bernander mener at dette i fremtiden bør være en sak for Stortinget, så er det en rasjonell vei å gå. Men det er ikke, som Østre hevder, for at NHO skal få økte inntekter.Trolig er det slik at det ikke ved alle kommunesammenslutninger vil være mulig å få ut alle de synergieffekter og kvalitetsforbedringer man drømmer om og tror på. Slikt tar tid. Og kanskje er det slik, som professor Østre påpeker, at det største potensialet for kommunesammenslåinger ligger i det sentrale østlandsområdet (Østfold, Akershus, Vestfold, Hedmark, Buskerud og Telemark), men dette er et alvorlig og viktig spørsmål som ikke må ødelegges av en villedet professor som ikke skjønner så mye av markedskreftene og dets aktører (inkludert oligopolister).At det er NHO-direktørenes lønninger som er drivkraften, er det rene tøv.