I en ny rapport som ble lansert tirsdag formiddag, gjentar Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling at eurosonens redningsfond må styrkes.- For å dempe uroen i finansmarkedene bør fondet være stort nok til å håndtere eventuelle fremtidige forespørsler om økonomisk hjelp, heter det i rapporten.OECD anbefaler at eurosonens såkalte brannmur derfor økes i størrelse til 1.000 milliarder euro.Finansministrene i eurosonen møtes i København fredag og lørdag for å avgjøre om størrelsen på det permanente redningsfondet skal økes. Det har i månedsvis pågått en dragkamp om størrelsen på det permanente fondet (ESM), som erstatter det midlertidige (EFSF) 1. juli. Tyskland har strittet imot krav om at resten av det midlertidige, knappe 200 milliarder, bør slås sammen med det permanente på 500 milliarder.Men nå ser det ut til at Tyskland er på glid og sier ja til at de to fondene slås sammen. I hvert fall midlertidig. EU-kommisjonen har foreslått andre løsninger, som vil kunne innebære en styrking av fondet til rundt 950 milliarder euro. Men er lite trolig at det blir enighet om dette, ifølge nyhetsbyrået AFP.Det internasjonale pengefondet (IMF) setter som krav at eurolandene stiller opp med mer penger selv for å løse krisen, før det bidrar med penger.