- Jeg har en ansatt som plutselig sluttet på dagen, og startet hos en konkurrent. Hun stjeler mine kunder, og har antakelig tatt med seg mine kundelister. Er det ingen lover som regulerer dette? spør en leser.Advokat og partner Joakim Marstrander i Deloitte Advokatfirma skjønner det slik at det ikke foreligger noen konkurranseklausul i ansettelsesavtalen.- Dette er jo en ulempe. Du kan derfor ikke nekte henne å begynne hos konkurrenten. Du er som arbeidsgiver likevel beskyttet av en rekke andre lover og regler, sier han til HegnarOnline.
For det første har den ansatte ifølge advokaten en lojalitetsplikt overfor deg som arbeidsgiver så lenge hun er ansatt der.- Lojalitetsplikten gjelder ut oppsigelsestiden. Dette innebærer at arbeidstakeren ikke hadde rett til å foreta handlinger til skade for din bedrift, for eksempel å samarbeide med en virksomhet som konkurrerer med deg, så lenge hun er ansatt.- Hun kan heller ikke misbruke kundelister, snakke nedsettende om sin arbeidsgiver eller operere i strid med arbeidsgivers interesser på annen måte så lenge hun er ansatt, fortsetter Marstrander. Advokaten understreker at arbeidstakeren ved fratredelsen ikke kan ta med seg kundelister eller lignende materiell som tilhører bedriften.- For det andre har den ansatte også en viss lojalitetsplikt etter av oppsigelsesfristen er avsluttet. Misbruker den tidligere arbeidstakeren forretnings- eller driftshemmeligheter, kan man anmelde dette til politiet som et straffbart forhold, sier han.- For alle brudd på lojalitetsplikten kan dere kreve erstatning for det økonomiske tapet som den illojale opptredenen påfører virksomheten, legger Marstrander til. Når en ansatt plutselig forsvinner fra arbeidsplassen på denne måten, kalles det "fantegåing".Slik fantegåing er ifølge advokaten erstatningsbetingende, og straffbar etter straffelovens § 409.- Dersom konkurrenten din har "kuppet" kundelistene dine, kan konkurrenten anklages for å ha brutt "god forretningsskikk næringsdrivende imellom" etter markedsføringsloven § 25.- Dersom konkurrenten medvirket til "fantegåelsen", mener jeg likeledes at dette er brudd på "god forretningsskikk" og kan medføre erstatningsansvar, avslutter Deloitte-partneren overfor HegnarOnline.