- Hun godtar den nye løsningen og er fornøyd med den, sier Baaslands advokat, Harald Stabell, til NTB.Saken mot Bodhild Baasland er omgjort fra å handle om grovt forsettlig bedrageri til grovt uaktsomt bedrageri. Den nye siktelsen har en strafferamme på to år. Rettssaken mot Baasland starter i Oslo tingrett mandag og går som en tilståelsessak.Det innebærer at saken ikke går med full bevisførsel og meddommere, men at politiets straffeforslag blir behandlet av en juridisk dommer med et rettsvitne til stede. I rettsmøtet må siktede avgi en uforbeholden tilståelse og forklare seg om de straffbare forholdene.Advokat Harald Stabell har på vegne av sin klient hatt diskusjoner med påtalemyndigheten, derav den nye siktelsen.- Det blir ført noen vitner og min klient samtykker til pådømmelsen. To dager er satt av til saken, sier Stabell.
Private grunner28 långivere
Det er snart to år siden det ble tatt ut tiltale mot Bodhild Baasland for grovt bedrageri av 5,5 millioner kroner. Saken ble utsatt fra desember i fjor til 26. mars i år av det som ble oppgitt å være private grunner.Bodhild Baasland har tidligere erkjent de faktiske forholdene, men nektet da straffskyld og mente hun ble lurt av sønnen.Ektefellen til Stavangers tidligere biskop Ernst Baasland har vært under etterforskning av politiet siden 2009. Sønnen Bjarte har selv oppgitt at han spilte bort rundt 55 millioner kroner på nettgambling i utlandet.Moren hjalp sin eldste sønn med å skaffe til veie en stor del av midlene, fra slekt og venner som ikke ante hva de hadde lånt ut penger til. I boet til Bodhild Baasland ble det meldt om krav fra 28 långivere på til sammen 41 millioner kroner.Samtlige av lånene som Bodhild Baasland tok opp ble videreformidlet til sønnen Bjarte, som tapte pengene på nettspill mens han bodde på luksushoteller i Praha og Berlin.Sønnen ble i september 2009 dømt til tre år og tre måneders fengsel for grovt bedrageri av 26,6 millioner kroner.