Det japanske energiselskapet TEPCO stengte mandag reaktor seks ved Kashiwazaki-Kariwa-kraftverket i Niigata for rutinemessig vedlikehold.Dette var TEPCOs siste gjenværende reaktor i drift, etter ulykken ved Fukushima Daiichi-kraftverket for ett år siden. Et kraftig jordskjelv forårsaket da en tsunami som satte kraftverket ut av spill og forårsaket store radioaktive utslipp.Japanernes økende skepsis til atomkraft har gjort det vanskelig også for andre energiselskap å restarte reaktorer som har tatt ned for vedlikehold.Japans eneste gjenværende atomreaktor i drift, er nå å finne ved Tomari-kraftverket nord i landet. Også denne reaktoren skal etter planen stenges for vedlikehold i april. (©NTB)