Kontrollkomiteen kan komme til å ta for seg tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssens millionbevilgning til et rusprosjekt i regi av Kirkens Bymisjon.Hos mottakeren av pengene jobbet Hanssens kone.Framgangsmåten gikk mot vurderingene i Helsedirektoratet, og andre organisasjoner som Blå Kors og Frelsesarmeen følte seg forbigått. Ingen andre organisasjoner fikk vite om pengene, selv om de gjerne ville og kunne drive rustilbudet, melder NRK.- Vi må vurdere om dette er en sak vi bør se nærmere på, sier lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Anders Anundsen (Frp) til NTB.Det var i februar 2009 at daværende Ap-statsråd Hanssen tok direkte kontakt med Kirkens Bymisjon med spørsmål om de kunne starte et døgnbemannet tilbud til tunge rusmisbrukere.Kirkens Bymisjon hadde tidligere søkt om 30 millioner kroner til et annet rusprosjekt, som Helsedirektoratet var innstilt på å avslå.Da departementet senere bevilget 30 millioner kroner, var det til et mer omfattende prosjekt enn det Kirkens Bymisjon hadde søkt penger til.Samtidig fikk organisasjonen beskjed om at departementet ønsket å gi samme beløp året etter. Siden er prosjektet skrevet inn i statsbudsjettet, og Kirkens Bymisjon har til dags dato fått 120 millioner kroner til prosjektet.Professor i offentlig rett Erik M. Boe ved Universitetet i Oslo mener det kan stride mot statens økonomiregelverk å ikke la andre organisasjoner få vite at de kunne søke på midler til et døgnsenter for de tyngste rusmisbrukerne.- Midlene ble rett og slett ikke kunngjort, slår han fast overfor NRK.