Yielden på italienske statsobligasjoner stiger og 10-års renten er opp 1,21 prosent til 5,09 prosent mens 7-års renten stiger 1,55 prosent til 4,51 prosent.5-års renten stiger 1,64 prosent, i følge Bloomberg, til 4,16 prosent.Oppgangen i den korte enden er enda større. 3-års renten stiger 2,58 prosent til 3,1 prosent mens 2-års renten stiger 3,85 prosent til 2,57 prosent.I Portugal derimot fortsetter rentefallet og 10-års renten er ned 5,8 prosent til 11,51 prosent.5-års renten faller hele 9,8 prosent til 13,63 prosent mens 3-års renten smeller ned 11,35 prosent til 13,49 prosent. 2-års renten faller 11,6 prosent til 9,33 prosent.Den amerikanske 10-års renten faller et par punkter, til 2,23 prosent, mens den tyske også er ned et par punkter til 1,92 prosent.