Aktoratet hadde lagt ned påstand om fem års fengsel for trusler om drap og terror, og for å ha oppfordret til straffbare handlinger, mens forsvarets påstand var full frifinnelse.Under sin prosedyre sa statsadvokat Marit Bakkevig at de forholdene mulla Krekar er tiltalt for er langt mer alvorlige enn det er rettspraksis for knyttet til andre trusselsaker.Hun mente også at det var helt klart straffskjerpende at truslene blant annet ble fremsatt mot Høyre-leder Erna Solberg.Saken startet onsdag 12. februar og gikk for retten i tre uker. For påtalemyndigheten møtte statsadvokatene Marit Bakkevig og Geir Evanger og for forsvaret Brynjar Meling og Arvid Sjødin.Dommen ble lest opp av tingrettsdommer Per Flesje. (©NTB)