Tall fra amerikanske myndigheter viser at den amerikanske innkjøpsindeksen Chicago PMI (Chicago Purchasing Management Index) falt fra 64,0 i februar til 62,2 i mars.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det ventet en indeks på 63,0.