Uttalelsen falt i den spontane spørretimen i Stortinget onsdag, etter at Høyres Torbjørn Røe Isaksen hadde spurt Bjurstrøm om hvorfor hun er motstander av arbeidsplikt knyttet til sosialstønad.- Mange av disse sosialklientene skal få helserelatert oppfølging, de skal få avrusning. Jeg er veldig skeptisk til at eksnarkomane skal svinge øksa i skogen, for å sette det litt på spissen, sa Bjurstrøm.
HarmeMå smile
Uttalelsen vekket harme hos deler av opposisjonen:- Jeg hadde forventet en unnskyldning til denne gruppen mennesker, sa Isaksen i vandrehallen etter debatten i salen.Partiets helsepolitiske talsmann Bent Høie fulgte opp:- Bjurstrøm skaper et inntrykk av at narkomane er farlige. Det bør hun trekke tilbake, sa han.Venstre-leder Trine Skei Grande var nær rystet:- Dette vitner om et skremmende menneskesyn som jeg mistenker at statsråden egentlig ikke står inne for. Det handler om at noen er farlige med øks og andre ikke. Det burde hun si unnskyld for, sa hun.Også KrF-leder Knut Arild Hareide mener Bjurstrøm bør beklage.- Bjurstrøm bør beklage sin karakteristikk av narkomane. Narkomane og eksnarkomane er ikke farligere med øks enn deg og meg. Det er bare sunt at narkomane og eksnarkomane kan komme seg ut i naturen og drive med en meningsfull aktivitet, sier han til NTB.Arbeidsministeren sier at hun dels har formulert seg feil, dels er hun misforstått.- Om jeg brukte formuleringen eksnarkoman, så er det feil. Det er narkomane jeg snakker om. Dernest må jeg nesten smile litt over kritikken av mitt menneskesyn. For det jeg står for, er at mennesker som trenger hjelp, først og fremst skal få hjelp. Narkomane med behov for et helsetilbud skal møtes med det, og ikke med et krav om at de må ut i skogen og hogge ved. Arbeid kan være bra for noen, men obligatorisk arbeidsplikt er ikke riktig, sier Bjurstrøm til NTB. (©NTB)