Brutto nasjonalprodukt (BNP) i Storbritannia falt 0,3 prosent i fjerde kvartal.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet et fall på 0,2 prosent.Over året vokste BNP 0,5 prosent, mot en ventet vekst på 0,7 prosent.