Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V) mener klimakvoter fra u-land bare må være et supplement i klimapolitikken.Hareide og Skei Grande mener statsministeren må forstå at klimakvoter ikke er til å stole på, skriver Bergens Tidende.- En FN-godkjent kvote er ingen garanti for at en utslippsreduksjon har funnet sted, sier Hareide.Han var selv med på å starte ordningen som gjør at rike industriland kan gjøre opp for manglende utslippsreduksjoner ved å kjøpe kvoter fra u-land, da han var miljøvernminister i Kjell Magne Bondeviks regjering i 2004.- Vi visste allerede den gangen at systemet ikke var fullgodt, og at det hadde mangler. Det var kun tenkt som et supplement til andre tiltak, sier Hareide.Politikeren mener Norge må satse på andre virkemidler for å nå målene i Stortingets klimaforlik.- Men dessverre finnes det en hel del kvotefundamentalister i regjeringsapparatet. Statsminister Jens Stoltenberg er en av disse. Han har gjort kvotekjøp til et hovedvirkemiddel i klimapolitikken, sier HareideVenstre-leder Trine Skei Grande mener Norge må gjøre mer hjemme, fremfor å stole på rimeligere tiltak i andre land.- Riksrevisjonen fastslo at det er stor usikkerhet ved om mange av kvotesalgprosjektene faktisk fører til de utslippskuttene som blir påstått. Det er altfor billig og enkelt å betale fattige land for å ta kuttene for oss, sier hun. (©NTB)