- Kjernefysisk terrorisme er en av de største truslene i vår tid. Terrorister kjenner ingen grenser og kan gjøre ubotelige skader bare med små mengder kjernefysisk materiale, sa statsminister Jens Stoltenberg under et toppmøte om atomsikkerhet i Seoul i Sør-Korea tirsdag.- Verden må gå sammen for å møte denne utfordringen. Vi må hindre at slikt materiale havner på feil hender, understreket han.Norge vil ratifisere konvensjonen om kjernefysisk terrorisme og bidra til økt internasjonalt samarbeid mellom politi og rettsvesen for å forhindre, etterforske og straffeforfølge besittelse og bruk av kjernefysisk materiale.Regjeringen vi i løpet av året foreslå endringer i straffeloven som sikrer at Norge oppfyller alle krav i konvensjonen.Stoltenberg trakk i sitt innlegg fram Norges vellykkede samarbeid med Russland om kjernefysisk trygghet og sikkerhet gjennom 20 år.- Vi har fjernet og sikret radioaktivt avfall og kjernefysisk materiale i Nordvest-Russland i stort omfang. Det har gitt større sikkerhet og økt trygghet for mennesker i begge land, sa han.Toppmøtet om atomsikkerhet i Seoul samlet stats- og regjeringssjefer fra sammen 53 land samt FN, det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Interpol og EU.