Følgende leder, skrevet av Finansavisens redaktør Trygve Hegnar, stod på trykk i Finansavisen fredag 30. mars.
og Norsk Presseforbund tapte også i Borgarting lagmannsrett når det gjelder pressens ønske om å sende massemorderen Anders Behring Breiviks partsforklaring direkte på fjernsyn og i radio. Her snakker vi om nesten en ukes direktesending fra Oslo tingrett.Domstolene, som normalt ikke tillater fotografering etter at retten er satt, kan gi tillatelse til både fotografering og direktesendinger, men det er unntak ment for spesielle tilfeller, og Borgarting lagmannsrett slutter seg til Oslo tingretts kjennelse om at hensynet til pårørende og etterlatte veier tyngre enn pressens ønske om direktesending i fjernsyn. anførte presseorganisasjonene at det måtte tillates direktesendinger av hensyn til allmennhetens innsyn i saken, men så lenge papiraviser, nettaviser, radio og fjernsyn kommer til å referere hvert ord Behring Breivik sier, eller hver grimase eller smil han kommer med, var dette en temmelig falsk argumentasjon. Allmennheten får kjennskap til absolutt alt.Det pressen ikke sier med ett ord, er at direktesendte sendinger av Behring Breivik i vitneboksen er kommersielt gull. Hele folket vil se og reklameinntektene vil strømme inn.Det gjelder alt fra NRK til TV 2 og nettaviser som har tv-sendinger (VGTV og HegnarOnlineTV med flere).Vi kan ikke se at denne rå kommersielle utnyttelsen av den tragiske Behring Breivik-saken er viktigere enn hensynet til pårørende og etterlatte.Dagsavisen skriver at dommen «er en form for sensur,» og det er meget langt fra sannheten.Intet blir sensurert når massemorderen høres og dømmes. funnet på et nytt argument, som kanskje vil bli brukt i en anke til Høyesterett, og det er at folket, ved å følge en direktesendt fjernsynssending, selv skal kunne ta stilling til om Anders Behring Breivik er tilregnelig. «Det som er det viktigste i vurderingen av dette spørsmålet er, i tillegg til de sakkyndiges erklæringer, hvordan tiltalte oppfører seg i rettssalen,» sier lederen i Norsk Redaktørforening Nils Øy.Det er altså ikke de første sakkyndiges vurdering, med tillegg av de nye sakkyndiges vurdering, som er komplisert nok, som er avgjørende, men folket skal komme med sin egen vurdering.Dette er jo bare sirkus. at skyldspørsmålet er avgjort før rettssaken begynner, men følger så opp den nye argumentasjonen med at «det eneste spenningsmomentet er om de første sakkyndiges rapport om morderens tilstand holder mål. Er Breivik så syk som psykiaterne vil ha det til? Folk kan dømme selv ved å se Breivik forklare seg. En psykotisk, paranoid schizofren person, er ikke i stand til å redegjøre på en logisk og sammenhengende måte.»Nei, folket skal ikke og kan ikke dømme selv. Det er en grov undervurdering av den kjennelse som vil komme, og her er det bare retten som avgjør, etter bevisene som legges frem i retten.Pressen kunne funnet på noe bedre i jakten på å lage show av den tragiske terrorakten., men pressen må ikke nødvendigvis tjene penger på bekostning av hensynet til de etterlatte etter drapene, og slik vi ser det, er det intet som taler for å gi denne «talerstolen» til Behring Breivik og hans sinnssyke planer og gjerninger.