Flere vil merke streiken til uka

Nesten 50.000 ansatte i stat og kommune vil den kommende uken bli tatt ut i streik. De nye streikeuttakene vil i større grad ramme folk flest.

Leder i UNIO Anders Folkestad. Foto: Scanpix
Politikk

Mange flere vil merke streiken på kroppen den kommende uka. Det vil bli vanskeligere eller umulig å få utført mange offentlige tjenester.Virkningene vil bli merkbare på alle nivåer i samfunnet, fra barnehager til fengsler, fra svømmehaller til lostjeneste, fra parkeringsvakter til UD-ansatte. Avfallet vil hope seg opp i flere kommuner og sykehjem, og hjelpetjenester må redusere innsatsen. Skatt Øst er stengt, noe som kan forsinke arbeidet med selvangivelsene.Fagforbundet, LOs største forbund, starter opptrappingen allerede tirsdag. Da tas ytterligere 14.738 medlemmer ut i streik, noe som bringer det totale antallet medlemmer i streik opp til 24.228. Mens det i første uttak var hovedsakelig ansatte i administrative stillinger som ble tatt ut, omfatter andreuttaket medlemmer i barnehager, skoler og SFO, idrettsanlegg og svømmehaller, opplyser Fagforbundet.Resten av opptrappingen følger onsdag. LO stat, som allerede har 3.400 medlemmer i departementer og etater ute i konflikt, tar ut ytterligere 1.300 i fase to.YS stat tok ut 1.300 medlemmer i første runde og varsler 600 nye. Unio øker sitt uttak med 7.300 til 16.000, de fleste av disse i kommunesektoren.

Nyheter
Næringsliv