Obamas ledelse skrumper inn

Mens valgkampen spisser seg til, viser meningsmålinger at president Barack Obamas ledelse over Mitt Romney skrumper inn. Mye avhenger nå av utviklingen i Europa.

Barack Obama - Foto: AP
Politikk

Obama leder stadig over Romney på de nasjonale meningsmålingene, men på noen av de siste samlemålingene er ledelsen sunket til bare 1 prosentpoeng.Selv om dette viser en tendens, er det likevel ikke på nasjonalt nivå kampen står, men derimot i hver enkelt delstat, og da spesielt i 12-14 såkalte vippestater, som kan gå begge veier, som avgjør valget.I de øvrige delstatene der resultatet er gitt, er det knapt noen vits i å drive valgkamp. Det gjelder for eksempel California, som er solid demokratisk, og Texas, som er like klart republikansk.Små og viktigeDet forklarer at kandidatene heller vil drive valgkamp i Nevada som har fire valgmenn, enn California, som har 55. Nevada er blitt stadig mer demokratisk på grunn av den voksende latinamerikanske befolkningen, men arbeidsløsheten er høy.Når det gjelder vippestatene, kom det oppløftende målinger for Obama fra tre av de viktigste, nemlig Ohio, Florida og Virginia der TV-kanalen NBC viste at han har en klar ledelse.

Nyheter
Politikk