Pensjonister føler seg sviktet av politikerne

45 prosent av eldre i alderen 60 til 75 år føler at deres interesser som pensjonister ikke blir ivaretatt av norske politikere, viser en undersøkelse.

Foto: Scanpix
Politikk

- Dette er et urovekkende høyt tall, men samtidig ikke så veldig overraskende. Vi opplever at særlig mange av våre nye medlemmer, de yngre pensjonistene, er utrygge på hva som venter dem i pensjonisttilværelsen. Enten det gjelder helsetilbud, pensjonsreform eller særaldersgrenser i arbeidslivet, sier generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet.Bare 34 prosent føler seg trygge på at politikerne ivaretar pensjonister på en god måte. 21 prosent svarer «vet ikke» i undersøkelsen, som er gjennomført på vegne av Pensjonistforbundet.De siste månedene har forbundet fått inn over 17.000 nye medlemmer og teller i dag 207.000 medlemmer.- Dette er til sammenligning nesten like mange som meldte seg inn i et politisk parti i hele fjor. For oss sier det litt om behovet for en tydelig aktør som taler pensjonistenes sak, sier Norman.Pensjonistforbundet har i dag flere medlemmer enn de sju partiene på Stortinget har til sammen, og Norman tror dette skyldes at folk ikke ønsker å forholde seg passive til sine rettigheter som pensjonister.

Nyheter
Næringsliv