Nerdrum står tiltalt for å ha solgt malerier for 14 millioner kroner i perioden 1998-2002 uten å føre inntektene opp på selvangivelsen.Han ble i Oslo tingrett i august i fjor dømt til to års ubetinget fengsel. Tingretten reduserte beløpet og fant ham skyldig i å ha unndratt skatt for 10,5 millioner kroner. Nedrum anket dommen.Hans forsvarer Pål Berg sier at dommen på to års fengsel er helt gal. Berg sa til NTB før ankesaken startet at han mener å kunne bevise at Odd Nerdrum har betalt skatt av samme inntekt flere ganger.Borgarting lagmannsrett har satt av tre dager til ankesaken.