Retten holder fast ved kjennelsen om at han skal utleveres til Sverige.For to uker siden besluttet domstolen å ikke gi Assange medhold i at den internasjonale arrestordren mot ham er ugyldig. Assanges advokater hevdet deretter at enkelte av juristene kom fram til kjennelsen basert på overveielser som ikke ble fremmet i retten. Dermed ble en ny anke innlevert.Men torsdag satte britisk høyesterett et endelig punktum for Assanges ankemuligheter i Storbritannia. Nå har han ingen flere muligheter til å påklage utleveringen innenfor det britiske rettssystemet.Han har imidlertid tidligere sagt at han kan komme til å bringe saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.Australske Assange ble kjent over hele verden da nettstedet WikiLeaks publiserte hemmelige videoopptak og tusenvis av dokumenter som var unntatt offentlighet om krigene i Irak og Afghanistan.I Sverige er Assange anklaget for seksuelle overgrep mot to kvinner, og svensk påtalemyndighet ønsker å kalle ham inn til avhør. Selv nekter han å reise tilbake til Sverige fordi han frykter han da vil bli utlevert til USA og stilt for retten på grunn av publiseringen av de lekkede dokumentene. (©NTB)