Etter bare et par dagers levetid på nett, hevder BI at interessen er stor for BI Business Review, et nytt digitalt magasin med fokus på business, økonomi og ledelse.Kommunikasjonsdirektør Janne Marie Log, sier til HegnarKvinner at hun er stolt over kommunikasjonsavdelingens satsing.- Så vidt jeg vet er vi den første utdanningsinstitusjonen i Skandinavia som lanserer et slikt tidsskrift. Foreløpig har vi blitt tatt godt i mot, og hatt mye trafikk via sosiale medier.- Hva er målsettingen?- Vi ønsker å bygge kunnskapssamfunnet, og gjør en innsats ved å vise frem vår forskning. BI Business Review vil være et godt supplement til de allerede eksisterende kanalene innen feltet.Log forklarer at BI har store ambisjoner på vegne av magasinet, som oppdateres daglig. På sikt ønsker de å bli den foretrukne kanalen for faglige oppdateringer innen business, økonomi og ledelse.- Det er rundt 400 ansatte forskere på BI. Sett sammen har de en stor produksjon, og mye av det de produserer har næringslivsrelevans. Tanken er å samle all forskningsformidling og tilgjengelig gjøre den for folk.- Hva slags profil kommer dere til å satse på?- Magasinet kommer til å være både lett tilgjengelig, og mer dyptpløyende. Ikke minst satser vi på å ha mye digitalt stoff, som for eksempel videoer fra våre fagelige forelesere, og gjesteforelesere.BI Business Review representerer en massiv satsing fra kommunikasjonsavdelingen sin side. Det er ansatt en refaktør, avdelingen har en forskningsformidler og BI Business Review har et tungt redaksjonsråd.Per i dag er fordelingen mellom norsk og engelsk språk 80-20 på nettsiden, men etter hvert vil den ligge på 50-50. Tanken er at BI Business Review med tiden skal ta opp kampen mot internasjonale tidsskrifter som Harvard Business Review og McKinsey Quarterly.- Foreløpig er vi på det stadiet der vi lar oss inspirere av HBR. Men vi skal bygge oss sakte men sikkert opp, understreker Log.- Hvilken målgruppe ønsker dere å nå?- Det er først og fremst ledere innen for økonomi og administrasjon.Da HegnarKvinner var inne på nettsiden tidligere i dag, var det ingen kvinner representert på forsiden. I løpet av dagen har en video med Professor Hilde C. Bjørnland, dukket opp. I klippet kommenterer Bjørnland hva som er de viktigste driverne for oljeprisen.- Dere har flest mannlige forskere på BI. Vil dere gjøre en innsats for å synliggjøre de kvinnelige stemmene?- Vi har mange flinke professorer, både mannlige og kvinnelige, og vi ønsker å synliggjøre begge kjønn. Det blir ingen kvotering i magasinet, men vi lover å få frem alle de flinke kvinnene vi har, avslutter Log.Se magasinet