Med gode etterutdanningsprogrammer og en arbeidskultur som tillater at man går klokken fire for å hente barn i barnehage, vil advokatselskapet Deloitte tiltrekke seg de beste advokatene. Det skriver Aftenposten.- For oss er dette en kynisk måte å drive butikk. I vår bransje er det en krig for å rekruttere de beste. Vi bruker mye energi og penger på å profilere oss på rett måte for våre fremtidige ansatte. Da er det viktig å synliggjøre at man både kan ha et bra karriereløp og en god balanse mellom jobb og fritid, sier Tore Paulshus, leder for Deloitte Advokatfirma.Mens selskapet har like mange kvinnelige som mannlige ansatte, er andelen kvinner som studerer juss for tiden 70 prosent.- Den beste kompetansen får vi bare dersom vi også har kvinner på alle nivåer. Det er ikke noen nymotens greier vi driver med. En god balanse mellom jobb og fritid er noe også menn er opptatt av. Vi har flere mannlige partnere som i perioder har jobbet deltid på grunn av familiesituasjonen, sier han.Paulshus sier Deloitte bevisst har valgt en familievennlig profil og redusert antall kunder i stedet for å søke maksimal profitt.Han peker på at alle medarbeidersamtaler han har hatt de siste ti årene, ikke primært handler om at ansatte ønsker seg høyere lønn. De vil ha mer fleksibilitet, spennende arbeidsoppgaver og gode muligheter for videreutdanning.