Vestskrenten borettslag på Holmlia i Oslo ville ikke ha nødnettantenner på taket, og sa i 2010 opp en avtale med Direktoratet for nødkommunikasjon.Det godtok ikke direktoratet, som fikk innvilget en søknad hos Post- og teletilsynet om å få ekspropriere taket "til samfunnsnyttige formål", skriver DN.Borettslagsleder Gyro Sølvsberg forteller at to personer har flyttet da de ikke tålte strålingsnivået. Målinger i 15 leiligheter viste ifølge avisen "skyhøye verdier", men likevel under myndighetenes ifølge Sølvsberg "ekstreme" grenseverdier.- Indikasjonene tilsier at antennene gir helseplager. Folk blir jo plaget veldig forskjellig av stråling, sier styrelederen.Hun karakteriserer overfor avisen direktoratets handling som "grådig" og "bondefangeri".- Spørsmålet er hvor mye samfunnet skal la seg styre av redselen for stråling, sier seniorrådgiver Gunnel Helmers i Direktoratet for nødkommunikasjon til DN.Borettslaget har klaget til Samferdselsdepartementet, og saksbehandlingen kan ta måneder.