Konsumprisindeksen (KPI) var uendret fra april til mai 2012, melder SSB. Det var som ventet.Tolvmånedersveksten i KPI var 0,5 prosent i mai, mot en ventet vekst på 0,5 prosent.Matvareprisene steg med 1,9 prosent fra april til mai, og har dermed samlet sett hentet seg inn igjen etter prisfallet målt fra mars til april. Prisene på flyreiser gikk opp med 11,5 prosent i samme periode.KPI-JAE steg med 1,4 prosent i samme periode. Forventningen var på 1,1 prosent. Oppgangen kom hovedsakelig på grunn av endringene i prisene på flyreiser.Produsentprisene (PPI) falt 2,1 prosent på månedsbasis i mai. Hovedårsaken til nedgangen var prisfall på energivarer som olje, elektrisitet og varer fra petroleums- og kullvareindustrien.På årsbasis steg PPI 2,5 prosent.