De hevder at revisjonen mangler kompetanse, og at kritikken fra Riksrevisjonen ofte ikke er hjemlet i Stortingets vedtak. Flere er også av den oppfatning at revisjonens regelverk og instruks er uklar og vanskelig å etterleve, skriver Aftenposten.Bakgrunnen for kritikken er en undersøkelse jurist og filosof i Civita, Morten Kinander, har gjennomført. Han mener Riksrevisjonens måte å jobbe på utgjør et demokratisk problem.- Når forvaltningen kritiseres for ikke å følge opp ren ønsketenkning fra enkelte politikere, blir målet for kritikken feil. Riksrevisjonen bidrar til å svekke kontrollen med Stortinget, hevder Kinander.Tidligere ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor og i Finansdepartementet, Martin Skancke, mener det er flere svakheter i revisjonen av forvaltningen.- Riksrevisjonen driver ofte revisjon uten at kriteriene er klarlagt. Kritikken bygger derfor ofte på revisjonens egne oppfatninger om hvordan politikken burde vært utformet, og ikke på de forutsetninger som Stortinget har lagt. Vi er ikke tjent med å ha en politisk Riksrevisjon, sier Skancke.Riksrevisor Jørgen Kosmo kjenner seg ikke igjen i kritikken, men sier de skal vurdere rutinene.- Vi behandler all kritikk seriøst. Men noen ganger er kritikken av oss vel generell, og preget av at noen ikke liker kritikken Riksrevisjonen har kommet med. Det får vi leve med, sier Kosmo. (©NTB)