Klokka 2 natt til lørdag la mekler Anne Cathrine Frøstrup fram et forslag som begge parter aksepterte i oppgjøret mellom Norsk Flytekniker Organisasjon og NHO Luftfart. Dermed var faren over for streik blant flyteknikerne.Roger Handeland, leder i Norsk Flytekniker Organisasjon, sier ingen av partene var særlig fornøyd med skissen, men at løsningen inneholder enkelte «småtillegg» som gjør situasjonen levelig for flyteknikerne. Forbundet fikk imidlertid ikke gjennomslag for sitt krav om økt nattillegg.- Men vi har valgt å unngå streik. Vi har tenkt på passasjerer som har vært redde for reisene sine, sier Handeland til NTB.Flyteknikerne har også valgt å ta hensyn til flyselskapenes vanskelige situasjon, sier han.
Gikk fem timer overVille unngå streik
Faren for streik i luftfarten var imidlertid ikke over med dette, ettersom meklingen mellom LO Stat og Spekter om de bakkeansatte i Avinor fortsatte videre utover natten. Et brudd ville ført til en rekke stengte flyplasser lørdag, men like etter klokka 5 kom meldingen om at forhandlerne også her var kommet i mål.Skissen som mekler Nils Dalseide la fram, ble godtatt på stedet av Spekter. LO Stat har på sin side anbefalt den og sender den ut til uravstemning.Eivind Gran, nestleder i LO Stat, sier til NTB at han er fornøyd med resultatet.- Vi har selvfølgelig stilt krav som vi ikke har fått gjennomslag for, men vi har fått gjennom prioriterte krav som har vært viktige for oss, sier han.Ifølge kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen i Spekter ligger resultatet innenfor rammen av det som er oppnådd i andre lønnsoppgjør i vår.- Det var en krevende mekling, men vi er fornøyd med at vi kom i mål, sier Larsen til NTB.Partene i oppgjørene understreker alle at det var viktig å unngå en konflikt i luftfarten etter vekterstreiken, som har skapt store problemer for reisende de siste dagene.- Det hadde ikke vært en god situasjon å stanse flytrafikken i, sier Eivind Gran.Han mener den spesielle situasjonen har gjort det lettere for partene å gå hverandre i møte.Vekterstreiken tok slutt fredag da arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) grep inn med tvungen lønnsnemnd.