Det melder NRK.I Kina er alle reiseoperatører statlige og det sterkt voksende markedet bygges opp med omfattende pakkereiser til blant annet europeiske land. Derfor fikk det ikke så stor betydning at kineserne i 2010 anbefalte turistene å holde seg borte fra Norge så lenge operatørene hadde Norge med på programmet.Nå er det forbudt å ha Norge med på rundreisene i Europa, og de statlige operatørene må derfor endre på sine pakkereiser. I Kina er det ingen private reiseoperatører.Mens Japan tidligere var det asiatiske landet som hadde den mest omfattende reisevirksomheten i Europa, har Kina med sine mange nyrike innbyggere utviklet seg til det raskest voksende markedet for de fleste europeiske land.I UD har man tatt kontakt med den norske ambassaden i Beijing for å få avklart hva som ligger i forbudet. De to landene er begge bundet av WTO-avtalen som forbyr tiltak av den typen Kina nå skal ha gjennomført.Verdens handelsorganisasjon (WTO) får jevnlig slike klager fra land som mener seg utsatt for handelsboikott. (©NTB)