Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) avgjør da om tomtefestere fortsatt får mulighet til å forlenge utgåtte festekontrakter på gamle vilkår.Punktum for en årelang strid om spørsmålet ble ikke satt da Høyesterett i 2007 slo fast at tomtefestere har rett til å forlenge festekontrakten på samme vilkår som tidligere.Å ikke ha rett til å øke festeavgiften når avtalt festeperioden løper ut, er urimelig, mente flere grunneiere.Derfor engasjerte de advokat, og advokaten de hyret, Sveinung O. Flaaten ved advokatkontoret Hjort DA, greide å få saken opp for EMD.Domstolen i Strasbourg kan i realiteten overprøve Høyesterett, fordi Norge er folkerettslig forpliktet til å rette seg etter dommen fra Strasbourg.- Jeg har alltid hatt god tro på saken. Ellers hadde vi ikke klaget inn den norske stat, sier Flaaten til NTB.- Men, legger han, til, selvfølgelig må man være mentalt åpen for at man kan tape.